Brandskyddsmålning

Vi gör din fastighet brandsäker

Brandskydd

Mer info om brandskyddsmålning

De speciella färgerna som används för brandskyddsmålning fungerar på ett mycket smart sätt. Färgen sväller och bildar ett poröst, värmeisolerande skikt. Detta skikt skyddar träet eller stålet och även bakomliggande material. Med brandskyddsfärg kan man kraftigt förlänga tiden för utrymning och släckningsarbete.

Det är mycket vanligt att man brandskyddsmålar i offentliga lokaler, som har höga krav på brandskydd. Det kan handla om industrier och lokaler som sjukhus, äldreboenden, bibliotek med mera. Dessa byggnader har ofta bärande stålkonstruktioner som skyddas med brandskyddsmålning.

Breda användningsområden

Men även vindar och källare kan med fördel brandskyddsmålas. Det gäller dock att välja helt rätt produkter, vi har kunskaperna och erfarenheten och vet vilka produkter som passar till olika tillfällen.

Om en brand brinner en längre tid i ett trähus så kommer ytskiktet att förkolna utan att antändas, något som skapar ytterligare skydd och ger tid åt brandkår och räddningspersonal.

När man brandmålar bärande konstruktioner i stål kan man säkra att byggnaden står emot en längre brand, eftersom stål annars är känsligt för värme från intilliggande material.

När det handlar om stål kan man brandskyddsmåla på två sätt; antingen målar man direkt på stålet eller så isolerar man med brandskyddsmålade skivor. Vilken variant man väljer beror helt på omständigheterna i den aktuella fastigheten.

Anlita alltid experter för brandskyddsmålning

Man ska alltid anlita erfaren expertis när man brandskyddsmålar en bostad. Inte minst därför att det är mycket viktigt att konsultera våra experter, så att du använder rätt produkter.

Det är även viktigt att kombinera produkter som är tänkta att användas tillsammans, annars får brandskyddet liten eller ingen effekt.

Vill du ha en färg som inte finns bland brandskyddsfärgerna? I de flesta fall kan man måla över brandskyddsfärg med vanlig färg, men då gäller det att färgen du använder är tänkt att användas tillsammans med brandskyddsfärgen.

Brandskyddsmålning

Brandskyddsmålning som ger räddningspersonalen tid när det brinner