Brandskyddsmålning

Vi gör din fastighet brandsäker

Brandskydd

Aktivt och förebyggande brandskydd

Enklare, tryggare och mer ekonomiskt – vi erbjuder en rad tjänster och produkter inom såväl förebyggande som aktivt brandskydd:

Förebyggande brandskydd

 • Brandtätning
 • Brandskyddsmålning
 • Brandisolering
 • Inventering
 • Brandsektionering
 • Systematiskt brandskyddsarbete

Aktivt brandskydd

 • Släckutrustning
 • Skyltar
 • Nödbelysning, nöd- och hänvisningsarmaturer
 • Brand- och utrymningslarm
 • Brand- och rökgardiner
 • Branddörrstängning
 • Rökluckor
 • Enkelt avhjälpta hinder
 • Första hjälpen och hjärtstartare

Utbildningar

 • Boverkets byggnadsregler (BBR)
 • Aktivt brandskydd
 • Första hjälpen & HLR
 • Systematiskt brandskyddsarbete
 • Heta arbeten i Stockholm - en kurs

Säkra tunnlar

Vi har brandsäkrat tunnlar och andra stora infrastrukturprojekt i hela Europa.

brandskyddsisolering

Brandskydd som sparar tid och pengar