Brandskyddsmålning

Vi gör din fastighet brandsäker

Vi målar och
skyddar mot bränder

Brandskyddsmålning – en säker investering

Har du tänkt på brandsäkerheten på ditt kontor eller i din bostad? Det bör du göra! Låt oss utföra en brandskyddsmålning och brandsäkra din fastighet, det kan rädda liv!

En brand i en byggnad kan vara förödande, därför bör varje fastighetsägare bör göra en ordentlig översikt av brandskyddet. Brandsäkerhet kan stoppa eller fördröja branden och spara ansenliga summor pengar.

Vi kan erbjuda brandskyddsmålning och en rad andra tjänster som förhindrar och fördröjer bränder. Som helhetsentreprenör kan vi ta hand om alla delar av brandskyddet för ert projekt.

Fungerar på trä- och stålkonstruktioner

TBT är ett modernt kunskapsföretag med brandskyddsmålning och andra former av brandskydd som specialitet. Vi utför våra tjänster i alla typer av byggnader samt även i tunnlar och annan infrastruktur. Vi åtar oss uppdrag inom brandskyddsmålning och annat brandskydd i Stockholm och hela Mälardalen.

Brandskyddsmålning kan utföras på alla typer av trä- och stålkonstruktioner. Vi är auktoriserade för brandskyddsmålning med Envirograf HWO1 och HWO2 vilket ger El klass av trä. Vi klarar även K210 – Bs1do (tändskyddande beklädnad). Hur pass brandbeständig en bärande konstruktion är benämns med beteckningar som R30, R60, R09 och så vidare. R:et står för resistance (bärförmåga) och siffran anger den tid konstruktionen håller sin bärande funktion när det brinner. Hur mycket brandskyddsfärg man använder beror på flera olika aspekter av hur byggnaden är konstrukterad.

Brandskyddsmålning är en brandsäkerhetsåtgärd vars huvudsakliga funktion är att göra att branden sprider sig långsammare för att ge brandkår och räddningspersonal gott om tid att utföra sitt arbete.

Brandskyddsmålning kan rädda liv

Med rätt färg på ytskikten kan man både spara tid och rädda liv. Brandskyddsfärgen har flera mycket goda egenskaper som skapar trygghet, den inte bara hindrar eldens uppkomst och spridning, dessutom minskar den rökutvecklingen och håller temperaturen nere. Mycket viktiga faktorer som underlättar en räddningsinsats.

När vi utför en brandskyddsmålning har vi alltid kvalitet och service i fokus. Vi utför målningen med den senaste tekniken och de bästa färgerna. Vi har dessutom alltid miljön i fokus och strävar efter att våra produkter ska ha så liten klimatpåverkan som möjligt.

Vi utför brandskyddsmålning på alla typer av trä- och stålkonstruktioner. Vi målar exponerade ytor med högsta brandklassning. Dessa brandskyddsfärger finns i ett otal olika färger – så du behöver inte oroa dig över estetiken.

Mer om brandskyddsmålning

Hur fungerar brandskyddsmålning i praktiken? Vid en eventuell brand sväller brandskyddsfärgen till ett flera centimeter skumlager. Hur tjockt skumlagret blir beror på hur på mycket färg som har applicerats. Detta finporiga skikt av skum dämpar sedan flödet av värme till underlaget. Därför är det viktigt att ta hänsyn till att färgen har utrymme att svälla för att man ska uppnå ett fullgott brandskydd.

Hälso- och miljövänliga produkter

Brandskyddsmålning av stålkonstruktioner passar bäst för brandskydd upp till 60 minuter. Konstruktioner med kraftigare tjocklek kan brandskyddas ända upp till 90 minuter.

Våra produkter för brandskyddsmålning uppfyller de allmänna kraven på hälsa och miljö. Men är det dålig ventilation inomhus så bör man använda ansiktsskydd eller i vissa fall skyddskläder.

Vid sidan av brandskyddsmålning så erbjuder vi även ett brett utbud tjänster och produkter inom brandskydd – hos oss får du tillgång till ett riktigt helhetstänk. Brandtätning, sektionering, brandskyddsprodukter, installationssamordning – vi har kunskaper och erfarenheter av alla aspekter av brandsäkerhet.

Kontakta oss redan på planeringsstadiet så kan vi hjälpa dig med en brandtålig, säker och estetisk brandskyddsmålning.

Brandskyddsmålning begränsar branden och räddar liv